Sklep internetowy ogrodowekrany.pl prowadzony jest przez firmę:

Drewmax Spółka Jawna
Krzysztof Pacyga
Białka 696
34-220 Maków Podhalański
(zwana dalej Drewmax)

1. Sklep internetowy ogrodowekrany.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową sklepu ogrodowekrany.pl, telefonicznie lub e-mailem. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia e-mailem lub telefonicznie.
3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
– w przypadku zamówień płatnych on-line, w momencie potwierdzenia przez osobę zamawiającą danych zawartych w formularzu zamówienia i dokonania zapłaty przelewem elektronicznym,
– w przypadku zamówień realizowanych na zasadzie przedpłaty, w momencie zaksięgowania środków z podanym numerem zamówienia na koncie firmy Drewmax,
– w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, w momencie potwierdzenia przez osobę zamawiającą danych zawartych w formularzu zamówienia.
4. Realizacja zamówienia nastąpi wówczas, gdy towar dostępny jest na magazynie sklepu.
W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie realizacji zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji:
a) częściowa realizacja zamówienia,
b) wydłużenie czasu oczekiwania,
c) anulowanie całości zamówienia.
Jeżeli klient nie potwierdzi zamówienia w przeciągu 2 dni roboczych, zamówienie nie będzie realizowane.
5. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary w elektronicznym systemie sprzedaży. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.
6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
7. Wszystkie ceny w sklepie internetowym ogrodowekrany.pl są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
8. Sklep ogrodowekrany.pl zastrzega, iż asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Chwilą zawarcia umowy nazywamy moment oświadczenia woli obu stron, z którego wynika decyzja osiągnięcia określonego skutku w sferze poddanej regulacji prawnej – kupna/sprzedaży.
9. Podane wymiary produktów mogą ulec nieznacznej zmianie. Zamieszczone zdjęcia oferty produktowej nie odzwierciedlają dokładnie kolorów produktów i ich wykończeń. W wypadku zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu. Po zawarciu umowy – jest nim moment oświadczenia woli obu stron (kupującego i sprzedającego), kupujący nie może zrezygnować z realizacji zamówienia.
10. Sklep ogrodowekrany.pl zastrzega także prawo do nie zrealizowania zamówienia, jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub z innych powodów ekonomicznych wyjaśnionych Klientowi. Informacje o towarach zamieszczonych w sklepie ogrodowekrany.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
11. Sklep ogrodowekrany.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.
12. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane w witrynie informacje były aktualne sklep nie gwarantuje, że dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń cywilno-prawnych.
13. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) płatności online w sklepie ogrodowekrany.pl,

b) przelewem bankowym na konto firmy Drewmax (przedpłata całości wartości zamówienia); Realizacja zamówienia następuje, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie firmy Drewmax, z podanym numerem zamówienia,

c) gotówką kurierowi przy odbiorze towaru,

d) raty Credit Agricole

14. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia pracownik sklepu będzie czynił starania, aby bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie było możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.
15. Zasady zamawiania, dostawy towaru i płatności zostały zawarte w oddzielnej zakładce Dostawa i płatności.
16. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Sklep ogrodowekrany.pl zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.
17. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
18. W chwili doręczenia przesyłki Klient powinien sprawdzić czy paczka zawiera zamówione przez Niego produkty oraz czy nie mają one uszkodzeń mechanicznych. W przypadku powstania takich uszkodzeń należy w dniu doręczenia spisać w obecności kuriera protokół szkody oraz przesłać go mailem lub faxem do Sklepu. Protokoły szkody sporządzone później niż w dniu doręczenia towaru nie będą podstawą do reklamacji towaru. Reklamacje takie nie będą rozpatrywane.
19. Realizacja sprzedaży w sklepie ogrodowekrany.pl odbywa się według niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia w Sklepie ogrodowekrany.pl oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z poniższego Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
20. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy (wydania towaru do wysyłki na podstawie złożonego zamówienia).
21. Wszyscy Klienci udostępniający nam swoje adresy e-mail są automatycznie dodawani do naszej listy mailingowej. Zasady przechowywania danych zawarte są w Polityce prywatności. Firma Drewmax będzie używała adresów tylko do własnych celów promocyjno-informacyjnych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
22. Drewmax zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
23. Wszelką korespondencje prosimy kierować na adres :

Drewmax Spółka Jawna
Krzysztof Pacyga
Białka 696
34-220 Maków podhalański
adres e-mail: sklep@ogrodowekrany.pl
tel. +48 693-737-752